انتخاب صفحه
دکتر حسین عفت پناه

دکتر حسین عفت پناه

دکتری پزشکی مولکولی

وحید احمدی پناه

وحید احمدی پناه

فوق لیسانس آمار زیستی

داوود پشوتن سرور

داوود پشوتن سرور

کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

ساسان ناوخاصی

ساسان ناوخاصی

کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

معصومه رستمی

معصومه رستمی

کارشناس ارشد روان پرستاری

دکتر نسرین سرشکی شندی

دکتر نسرین سرشکی شندی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

دکتر فاطمه دارابی

دکتر فاطمه دارابی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

زیبا محمدی

زیبا محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

معصومه نجفی

معصومه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

مرضیه اصلانی

مرضیه اصلانی

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه

عاطفه زاهدی

عاطفه زاهدی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی