انتخاب صفحه

کارشناس خدمات آموزشی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

نام: ثریا

نام خانوادگی: بیلوایه

سمت: کارشناس آموزشی وپژوهشی

محل کار: انتهای سالن اداری ۲ -دپارتمان آموزشی

روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴:۳۰

تلفن : ۳۳۱۵۶۲۵ – داخلی ۲۵۰