انتخاب صفحه

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دیدار با متخصص جدیدارتوپد گفت:تخصص مهم ارتوپد در سالهای گذشته پاشنه آشیل درمان در اسدآباد بوده اما با برنامه ریزی های انجام شده و در راستای #طرحهای_تحولی بیمارستان درصدد هستیم یکبار برای همیشه این مشکل را حل کنیم.
او افزود:قبل از اتمام قرارداد متخصص قبلی ارتوپد ، قرارداد با متخصص جدید ارتوپد منعقد شده است.
وی همچنین گفت:دسترسی راحت مردم به متخصصین و همچنین حل مشکلات پزشکان بعنوان یک تکلیف و آرمان در دستور کار ما قرار دارد.
دکتررضایی،متخصص جدیدارتوپد نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تلاشهای مدیریت بیمارستان بیان کرد:این جلسه آغاز بسیار خوبی برای شروع کار در اسدآباد است و با تمام وجود در خدمت مردم خوب این شهر خواهیم بود.

  • لازم بذکر است دکتررضایی فارغ التحصیل دانشگاه تهران است.