انتخاب صفحه

متن پیام دکتر سجاد حیدری بدین شرح است.

به نام خدا
امنیت از مولفه های بنیادین جوامع توسعه یافته است که بقای آن در سایه مجاهدتها و تلاش های نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی حاصل می شود و در این بین نقش و اهمیت نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه غیرقابل انکار است.
هفته نیروی انتظامی نیز فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشگران مقتدر نیروی انتظامی است که خاضعانه در حراست و حفاظت از امنیت کشور و مردم و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیشگام میباشند.
ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از خدمات شجاعانه و هوشمندانه فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی در شهرستان اسدآباد قدردانی نموده و امیدوارم همواره در پاسداری از خون شهیدان گرانقدر انقلاب، پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برقراری نظم و امنیت در جامعه و خدمت شایسته به مردم، سربلند و پیروز باشید.
✍دکترسجادحیدری ۱۸مهر۱۴۰۰