انتخاب صفحه

در راستای بروزرسانی و افزایش اعتبار نتایج آزمایشگاه، نصب دستگاه اتو آنالایزر بیمارستان انجام شد.
با توجه به لزوم ایجاد شرایط پیش نصب (تعبیه فاضلاب ، تهیه برق بدون نویز ، ورودی آب بدون سختی و تهیه کیت و محلول های مورد نیاز) به همت کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستان ، مهندس اعظمی، مسئول تاسیسات بیمارستان و مهندس بهنام رسولی ،کارشناس برق دانشکده شرایط مورد نیاز فراهم و با حضور نماینده شرکت خدمات دهنده دستگاه و کارشناسان محترم آزمایشگاه دستگاه خریداری شده به بهره برداری رسید.