انتخاب صفحه

با اقدام بموقع تیم درمانی بیمارستان قائم ع یک بیمار شصت ساله که دچار سکته حاد قلبی شده بود نجات پیدا کرد. وی به محض رسیدن به اورژانس بیمارستان توسط دکتر صیادمنش، متخصص قلب ویزیت شده و به CCU منتقل شد.
در این بخش بااعلام کد ۲۴۷ درمان ضد سکته وی آغاز که حین درمان دچار ایست قلبی شد.
بلافاصله بعد از این اتفاق و با عکس العمل به موقع کادر پرستاری و دکتر صیادمنش با تجویز شوک الکتریکی این خطر رفع شده و علائم عمومی بیمار پایدار شد.
این شهروند هم اکنون با بهبود شرایط در حال گذراندن سیر درمان است.
کادرپرستاری عملیات فوق متشکل از خانمهاعطایی، خانم رحمانی و خانم قادری و دکترصیادمنش بود.