انتخاب صفحه

کلاس آموزش پرسنل جدیدالورود با تدریس خانمها دلفانی،صادقی، مرادی، خانم نجفی و خانم شیخی برگزار و در این آموزشها مواردی شامل آموزش گزارش نویسی،تشخیص پرستاری ،هموویژلانس ،داروهای ترالی ،ویرایش هفتم ،احیا ۲۰۲۰ ،کنترل عفونت وایمنی بیمار ،بهداشت محیط ،آشنایی با his و نحوه نمونه گیری آزمایشات بمدت دو روز در آمفی تئاتر بیمارستان برگزارشد

  • برگزاری کلاسهای درون بخشی دیالیز با عناوین آشنایی با صافی ها، کلاس تعیین وزن خشک و کلاس آب و الکترولیت با تدریس خانم کیهانی و آقای هادی کبیر در این هفته به همت مسئول آموزش
  • برگزاری کلاس آموزش آشنایی با نرم افزار اکسل در اتاق سوپروایزر آموزشی از طریق سامانه کارمند وزارت بهداشت بمدت یک هفته
  • کلاس آموزشی استروک (کد ۷۲۴)
    با تدریس دکترقادری برای پرسنل پرستاری علی الخصوص پرستاران اورژانس و بخشهای ویزه در دو روز برگزار گردید