انتخاب صفحه

دکترحیدری،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاج عبدالله قهرمانی،از خیرین دیارسیدجمال تقدیر کرد.
دکترحیدری در این مراسم ضمن تشکر از نوع دوستی آقای قهرمانی گفت:استفاده از ظرفیت خیرین بعنوان یک اصل مورد تاکید ما بوده است و دیدگاه ما تکریم این عزیزان به بهترین شکل ممکن است.
دکترحیدری با بیان اینکه اقدام حاج عبدالله قهرمانی در خرید دو دستگاه وارمر نوزادان اقدامی ارزشمند است بیان کرد:به پاس تقدیر از ایشان و ماندگاری همیشگی اقدام خیرشان،نام این خیرخواه عزیز بر روی این دو دستگاه حک خواهد شد.
آقای قهرمانی نیز در این در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات کادردرمان ابراز امیدواری کرد استفاده از ظرفیت خیرین بیش از قبل شده و برنامه های سلامت و درمان شهروندان مورد توجه بیشتری از سوی عزیزان خیر قرار گیرد.
لازم بذکر است آقای قهرمانی با نوع دوستی خود هزینه ۱۲ میلیون تومانی خرید دو دستگاه وارمرنوزادان را تقبل کرده بود.