انتخاب صفحه

رییس بیمارستان قائم ع گفت:در دوره جدید مدیریتی این مرکز ، توجه ویژه به رسانه و ارتباط با خبرنگاران عزیز دیارسیدجمال و مرکز استان را یک افتخار برای خود تلقی می کنیم.
دکتر سجاد حیدری تصریح کرد:دنیای امروز عصر ارتباطات و تعاملات است و ضروریست اگر دستگاهی خواهان پیشرفت،ترقی و پویایی ست ارتباطی مستمر با رسانه ها و گوشی شنوا برای شنیدن حرفهای خبرنگاران داشته باشد.
وی همچنین بیان کرد:درب اتاق ما همیشه بر روی خبرنگاران عزیز باز بوده و ارتباط ما با اهالی قلم در چند ماه اخیر نیز موید این مطلب است.
دکترحیدری در پایان گفت:علاوه بر خبرنگاران،اعتقاد داریم مردم نیز سهم مهمی در ارائه انتقادات و پیشنهادات خود در رابطه با بیمارستان قائم ع دارند که در همین رابطه شماره ی واتساپ بنده برای دریافت پیام شهروندان بصورت عمومی منتشر شده است.