انتخاب صفحه

دکترحیدری با حضور در سپاه ناحیه و عرض تبریک هفته بسیج به سرهنگ الیاسی،فرمانده ، سرهنگ شش یکانی،جانشین و تمامی بسیجیان شهرستان از گسترش اردوهای جهادی در مناطق محروم توسط بیمارستان خبر داد.
وی بیان کرد:امروز نیروهای درمان اسدآباد با روحیه و تفکر بسیجی به مصاف کرونا رفته و تا لحظه ی آخرِ ریشه کن شدن این ویروس در کنار مردم خواهند بود.
سرهنگ الیاسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور دکترحیدری در سپاه بیان کرد:امروز زحمات عزیزان کادر درمان برکسی پوشیده نیست و همه ما بنوعی مدیون این بزرگواران هستیم.
او همچنین ضمن تقدیر از ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در بیمارستان قائم ع با هدایت دکترحیدری و مدیریت سایر نیروها عنوان کرد:خدمت به مردم غنیمت بزرگی بوده و باید از لحظه لحظه ی مسئولیت در راستای کمک به حل مشکلات همشهریان استفاده کرد.