انتخاب صفحه

مدیربیمارستان قائم ع از ارائه یک خدمت جدید به شهروندان در راستای طرحهای تحولی خبر داد.
مجتبی مرادی تصریح کرد:با هماهنگی انجام شده و همکاری متخصصین محترم بیهوشی از هفته آینده این کلینیک  یک روز در میان پذیرای شهروندان خواهد بود.
او تصریح کرد:بیهوشی بعنوان یک تخصص مهم تا پیش از این دارای برنامه مشخصی در کلینیک نبود که این امر نارضایتی هایی را بدنبال داشت.
وی افزود:این کمبود از هفته ی بعد مرتفع خواهد شد تا شهروندان طعم این خدمت را بچشند.
لازم بذکر است روزهای حضور متخصص بیهوشی شنبه،دوشنبه و چهارشنبه است.