انتخاب صفحه

حل یک مشکل چندساله و خبری خوش به شهروندان

با پیگیری انجام گرفته توسط مدیریت بیمارستان و همکاری متخصصین محترم ، بخش سونوگرافی ، علاوه بر ارائه خدمات روتین روزانه،در شیفت عصر نیز پذیرای بیماران غیراورژانسی خواهد بود.
این اقدام در راستای طرحهای تحولی بیمارستان و برای سهولت بیشتر شهروندان ارائه شده است.
سابق براین دریافت خدمت از بخش سونوگرافی یکی از دغدغه های مهم مراجعین بود که این دغدغه به لطف خدا و تلاشهای انجام شده در حال مرتفع شدن است

  • خادمین شما شهروندان در بیمارستان قائم ع با کمکهای رییس دلسوز و معاون درمان ِ تحول گرای دانشکده روز به روز در حال پخته تر شدن و ارائه خدماتی نوین تر به شما همشهریان هستند.