انتخاب صفحه

عمل تعویض مفصل یک شهروند با موفقیت انجام شد.

عمل جراحی تعویض مفصل که سابق بر این در اسدآباد انجام نمیشد یکی از عملهای سنگین ارتوپد است که قبلا چگونگی رفع آن در نهایت به اعزام بیمار به مرکز استان منتهی میشد.

امروز اما این عمل با جسارت متخصص ارتوپد بیمارستان قائم ع ، دکتررضایی در حال انجام است تا شهروندان بجز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشند.
تصویر مربوط به عمل تعویض مفصل استخوان گردن ران ِ یک شهروند ۸۴ ساله است که با موفقیت انجام شده است.
لازم بذکر است در انجام این عمل، متخصصین بیهوشی و کارشناسان اتاق عمل و بخش جراحی(پس از عمل)نیز عملکرد مطلوبی ثبت کردند.