انتخاب صفحه

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان دیدار کرد.
دکترسجادحیدری،معاون درمان اسدآباد درباره جزییات این جلسه گفت:یکی از مهمترین مشکلات ما طول کشیدن زمان اعزام بیماران است که با مساعدت دکترجلیلی این مشکل با انجام یک راهکار اختصاصی در حال مرتفع شدن می باشد تا شهروندان به مرور زمان از این مشکل چندساله خلاص شوند.
وی ارائه تصمیماتی برای انجام آندوسکوپی بیماران در آندوسکوپی بیمارستان قائم ع در آینده ی نزدیک با تعرفه ی دولتی و بالابردن استفاده از ظرفین متخصصین مرکزاستان در اسدآباد را از دیگر محتواهای جلسه ی فوق عنوان کرد.
او همچنین به مساعدت استان در پذیرش بیماران نیازمند کلونوسکوپی جهت غربالگری سرطان کلون اشاره داشت و گفت:از این پس جلسات مستمری با مسئولین دانشگاه همدان جهت رفع مشکلات مردم خواهیم داشت تا از این ظرفیت نیز در راستای محقق نمودن طرحهای تحولی استفاده کنیم.
لازم بذکر است جلسه دکترحیدری با دکترجلیلی دارای چنددستاورددیگر بود که به محض قطعی شدن به اطلاع شهروندان خواهدرسید.