انتخاب صفحه

دکترحیدری،سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه اسدآباد بود.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه گفت:امروز و با کمک نماینده محترم شهرستان سهمیه دارو و اعتباراتی دانشکده دیارسیدجمال همتراز با دانشگاه های برتر کشور است.
دکترحیدری با تبریک روز پرستار بیان کرد:در یک داروی مخصوص کرونا،اسدآباد ۸۰ سهمیه دریافت کرد و دانشگاه شیراز ۵۰ سهمیه.
وی همچنین گفت:در بحث تزریق واکسن،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد جزو رتبه های برتر کشور در دو رنج سنی ۱۲تا۱۸ و بالای ۱۸ سال است و این مهم در سایه ی تلاش همکاران عزیز ما در سطح دانشکده عملی شده است.
او افزود:امروز دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نه تنها در مبارزه با کرونا عقب نشینی نکرده بلکه در برخی موارد به شهرهایی با تراز بالاتر از خود نیز کمک کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:امروز پرستاران بعنوان کادرمقدم مبارزه در جبهه بیماریها خاصه کرونای منحوس تلاش می کنند لطمه ای به سلامتی شهروندان وارد نشود.
او در پایان ضمن تقدیر از همکاری رییس محترم دانشکده بیان نمود:پرستاران اسدآباد با فعالیت مثمرثمر خود در پیک پنجم ، عملکردی درخشان به ثبت رساندند.