انتخاب صفحه

مهندس نجفی، مسئول تجهیزات پزشکی معاونت درمان اسدآباد در سی امین نشست مدیران تجهیزات پزشکی کشور حضور یافت.

در این نشست طی بررسی چالش ها و مشکلات حوزه ی کاری و صنفی کارشناسان ستادی و درمانی تجهیزات پزشکی راهکارهایی ارائه گردید و در پایان٫ بیانیه ای توسط شرکت کنندگان به امضا رسید.
مهمترین موارد بررسی شده در نشست به شرح زیر می باشد:
بررسی و تغییر چارت سازمانی و ساختار حوزه تجهیزات پزشکی،تفکیک شرح وظایف با سایر پست های سازمانی،بهینه کردن و صرفه جویی در استفاده از اقلام و ملزومات پزشکی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه،هدفمند کردن واردات ملزومات و تجهیزات، رفع مشکلات تولید،مبارزه با گرانفروشی و قاچاق محصولات سلامت محور و اجرای کامل برچسب گذاری.