انتخاب صفحه

کمیته اورژانس بیمارستان قائم ع به ریاست مجتبی مرادی،مدیر این مرکز برگزار شد.
در این جلسه درباره تحلیل شاخص‌های اورژانس، کمبود نیروی تریاژ،ارتقاء سیستمها ، استفاده از سیستم پکس بر روی موبایل پزشکان،جهت سهولت کار مراجعین ،تعیین تکلیف متمرکزتر مادران باردار و رفع نواقص پرونده ها بحث و تبادل نظر شد.
مرادی،مدیر بیمارستان قائم ع در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت بخش اورژانس بیان کرد:حل کمبودهای این بخش از مهمترین اقداماتی ست که انجام شده و خواهد شد.