انتخاب صفحه

دکترحیدری،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با حضور در دفتر دکترعظیمی،معاونت بهداشت، فرارسیدن روز جهانی بهداشت را تبریک گفت.

در این دیدار که مدیر بیمارستان و کارشناسان معاونت درمان نیز حضور داشتند دکترحیدری به نقش موثر و مهم معاونت بهداشت در ایام مبارزه با کرونا اشاره داشت و از همکاری دکترعظیمی قدردانی کرد.