انتخاب صفحه

 کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد.

 کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد.

در این جلسه مواردی همچون بررسی شاخص‌های اورژانس و بهسازی قسمت‌هایی از این بخش مورد تبادل نظر قرار گرفت. مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان در این کمیته بیان کرد: حل مشکلات و رفع کمبودهای اورژانس به عنوان بخشی مهم در دستور کار بیمارستان قرار دارد.