انتخاب صفحه

جلسه آموزشی خانم‌ها؛ نجفی مترون و دلفانی سوپر وایزر آموزشی با مسئولین بخش‌ها در خصوص مرور و بازآموزی سنجه‌های اعتبار بخشی در آمفی تئاتر بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد.

در این جلسه موارد لازم توسط خانم نجفی و دلفاتی به مسِولین بخشها یادآوری شد.