انتخاب صفحه

اولین شورای هماهنگی مشارکت‌های مردمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در جلسه‌ای به‌ ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده و با حضور دکترحیدری،معاون درمان د انشکده صحبت از نیکی و نیک اندیشانی بود که حوزه سلامت را مورد لطف خود قرار داده و در این راستا یاری رسان سربازان سلامت بوده‌اند. در این محفل که ذکر خیرین حوزه سلامت و سمن‌های سلامت بود، عنوان شد؛ بی شک حضور خیراندیشان، پشتوانه و دلگرمی بزرگی برای رنج کشیدگان از بیماری و فعالان عرصه بهداشت و درمان خواهد بود که قطعا گستره محبت این خوبان فراتر از این بوده و دل‌های فراوانی را آرام خواهد کرد. در این جلسه ریاست دانشکده و هر یک از معاونین و اعضای حاضر اهمیت موضوع را مطرح و توجه به حمایت‌های خیرین در عرصه‌های مختلف، دوشادوش دولت را امر خطیری دانستند که موجب توسعه جامعه و رفاه هرچه بیشتر قشر محروم و بی بضاعت در زمینه‌های مختلفی خواهد شد. در ادامه جلسه، تاکید شد؛ شورای هماهنگی مشارکت‌های مردمی با حضور اعضای توانمند درون و برون سازمانی باید ادامه دار باشد تا بتواند از طریق جلب حمایت‌های خیرین سلامت، توسعه بخش زمینه‌های لازم در جهت رفاه حال مردم در کنار بخش دولت باشد.