انتخاب صفحه

مراسم گرامیداشت روز کارگر با حضور رییس و مدیر بیمارستان قائم ع در آمفی تئاتر این مرکز برگزار شد.

در این مراسم دکترحیدری،رییس بیمارستان قائم ع ضمن تبریک روز کارگر گفت:نیروهای انسانی بعنوان سرمایه های اصلی هر سیستم محسوب می‌شوند و قشر پشتیبانی نیز پا به پای کادر درمان در موفقیتهای بیمارستان نقش دارند.
او تصریح کرد:همدلی و هماهنگی خوب مابین مدیریت و نیروهای پشتیبانی دارای برآیندی مثبت در سیستم درمانی خواهد بود و امروز در بیمارستان قائم ع اتحاد ایجاد شده ماحصل نزدیکی و صمیمیت مابین نیروها است.
او همچنین به انجام اقداماتی برای رفاه نیروهای پشتیبانی اشاره کرد و گفت : ایجاد انگیزه در بین نیروها باعث افزایش کارایی می شود.
مرادی،مدیربیمارستان نیز در این آیین ضمن تقدیر از زحمات نیروهای پشتیبانی گفت:نیروی انسانی هر سیستم مهمترین رکن آن است و در بیمارستان نیز نیروهای پشتیبانی بعنوان بخشی مهم از سیستم دارای جایگاهی رفیع هستند.
او همچنین بیان کرد:مشکلات گوناگون این عزیزان بیش از قبل پیگیری خواهد شد.
در این مراسم همچنین،مسعود طاهر،بعنوان نماینده کارگران مشکلات این قشر را بیان کرد.