انتخاب صفحه

کلاس آموزشی آشنایی با روشها و چگونگی اطفای حریق بصورت عملی و تئوری برگزار شد.

کلاس آموزشی آشنایی با روشها و چگونگی اطفای حریق بصورت عملی، با پیگیری های سوپروایزر آموزشی بیمارستان، سرکار خانم مژگان دلفانی در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در محوطه بیمارستان قائم (عج ) برگزار گردید.
همچنین کلاس آموزشی آشنایی با چگونگی اطفای حریق بصورت تئوری در آمفی تئاتر بیمارستان ،توسط کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان ، خانم مهندس مینا سلیمانی طی ۳ روز و در مورخه های ،۷ ، هشت و ۱۰ اردیبهشت برگزار گردید.
در این کلاس تئوری، توضیحات کامل در خصوص انواع حریق و عوامل خاموش کننده حریق ها و همچنین در خصوص نحوه و چگونگی کار با کپسولهای اطفای حریق و فایر باکس های موجود در بیمارستان داده شد.