انتخاب صفحه

مراسم گرامیداشت روزماما در آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مراسم گرامیداشت روز ماما گفت:در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در جوان سازی جمعیت،بزودی کلینیک سطح سه ناباروری در شهرستان ایجاد میشود.
دکترسجادحیدری ضمن تبریک روز ماما تصریح کرد:تاکنون اقدامات اولیه خوبی نیز در این خصوص انجام شده است.
او همچنین ضمن اشاره به حضور دو مامای بیمارستان قائم ع در بین نمونه های کشوری بیان کرد:این مرکز درمانی همیشه جزو بیمارستانها برتر کشور در آمار زایمان طبیعی بوده است و ایجاد کلینیک ناباروری نیز بخشی از این ماجرا است تا هرچه سریعتر به جوان سازی جمعیت نزدیک شویم.
وی همچنین در این جلسه ضمن استماع دغدغه های کارشناسان ماما بیان کرد:حل و مرتفع نمودن این دغدغه ها وظیفه ما بوده و از هفته ی بعد بیش از قبل در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مشکلات این بخش استراتژیک کاهش یابد.
در این جلسه همچنین از ماماهای بیمارستان قائم ع تقدیر بعمل آمد.