انتخاب صفحه

مراسم روز جهانی شستشوی دست در بیمارستان قائم ع برگزار شد.

در این مراسم که رییس ، مدیر ، مترون و رابطین کنترل عفونت بخشهای بیمارستان قائم ع حضور داشتند با پخش کلیپ و عنوان مطالب آموزشی این روز گرامی داشته شد.
دکترحیدری،رییس بیمارستان در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات کارشناس و رابطین کنترل عفونت گفت:این مراسم نمادی بر اهمیت شستشوی دست است تا بیش از قبل یادآوری شود.
وی با بیان اینکه هرروز راس ساعت ۱۱ و در بیمارستان قائم ع،پیامی آموزشی درباره این اقدام پخش میشود گفت:انتظار میرود همه ی کادر اداری و درمان و بیماران و همراهان در این ساعت با انجام این عمل،اهمیت آن را منعکس کنند.

خانم صادقیT سوپروایزر کنترل عفونت نیز در این مراسم در رابطه با شاخص بهداشت دست از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال و حساسیت واهمیت شاخص موردنظر در موقعیت قبل از تماس با بیمار و لزوم رعایت هرچه بیشتر این مهم در راستای ایمنی بیمار صحبت کرده و از بخش های فعال در زمینه کنترل عفونت و رعایت بهداشت دست و همچنین رابطین کنترل عفونت تقدیر و تشکر کرد.

لازم بذکر است در انتهای مراسم از رابطین کنترل عفونت در بخشها تجلیل بعمل آمد.