انتخاب صفحه

فعال شدن شیفت عصر سونوگرافی بیمارستان قائم ع

حل یک مشکل چندساله و خبری خوش به شهروندان با پیگیری انجام گرفته توسط مدیریت بیمارستان و همکاری متخصصین محترم ، بخش سونوگرافی ، علاوه بر ارائه خدمات روتین روزانه،در شیفت عصر نیز پذیرای بیماران غیراورژانسی خواهد بود.این اقدام در راستای طرحهای تحولی بیمارستان و برای...

حضور رییس بیمارستان قائم ع در سپاه ناحیه و تبریک هفته بسیج

دکترحیدری با حضور در سپاه ناحیه و عرض تبریک هفته بسیج به سرهنگ الیاسی،فرمانده ، سرهنگ شش یکانی،جانشین و تمامی بسیجیان شهرستان از گسترش اردوهای جهادی در مناطق محروم توسط بیمارستان خبر داد.وی بیان کرد:امروز نیروهای درمان اسدآباد با روحیه و تفکر بسیجی به مصاف کرونا رفته...

تقدیر معاون درمان دانشکده از خیر بزرگوار،حاج عبدالله قهرمانی

دکترحیدری،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاج عبدالله قهرمانی،از خیرین دیارسیدجمال تقدیر کرد.دکترحیدری در این مراسم ضمن تشکر از نوع دوستی آقای قهرمانی گفت:استفاده از ظرفیت خیرین بعنوان یک اصل مورد تاکید ما بوده است و دیدگاه ما تکریم این عزیزان به بهترین شکل...

فعالیت منظم متخصص بیهوشی در کلینیک از هفته بعد

مدیربیمارستان قائم ع از ارائه یک خدمت جدید به شهروندان در راستای طرحهای تحولی خبر داد.مجتبی مرادی تصریح کرد:با هماهنگی انجام شده و همکاری متخصصین محترم بیهوشی از هفته آینده این کلینیک  یک روز در میان پذیرای شهروندان خواهد بود.او تصریح کرد:بیهوشی بعنوان یک تخصص مهم تا...

توجه ویژه به رسانه و تعامل با خبرنگاران را یک افتخار تلقی می کنیم

رییس بیمارستان قائم ع گفت:در دوره جدید مدیریتی این مرکز ، توجه ویژه به رسانه و ارتباط با خبرنگاران عزیز دیارسیدجمال و مرکز استان را یک افتخار برای خود تلقی می کنیم.دکتر سجاد حیدری تصریح کرد:دنیای امروز عصر ارتباطات و تعاملات است و ضروریست اگر دستگاهی خواهان...