انتخاب صفحه

🔰 بررسی مشکلات داروخانه بیمارستان به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ این جلسه به منظور رفع مشکلات موجود و افزایش رضایتمندی مراجعین انجام شد