انتخاب صفحه

مژگان قره باغی

شرح وظایف:

۱- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه صحیح عملکرد ایشان
۲- شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته مدرک پزشکی بعنوان دبیر کمیته
۳- نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی ولادت
۴- نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
۵- تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مختلف برای مقامات ذیصلاح
۶- پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و …) با رعایت اصول محرمانگی
۷- برآورد و پیگیری نیازهای بخش مدارک پزشکی
۸- نظارت بر ورود و خروج پرونده ها
۹- نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
۱۰- همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی
۱۱- درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی
۱۲- بررسی و تحقیق درباره طراحی و اصلاح بهبود فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسایل ، جا و مکان بخش مدارک پزشکی
۱۳- بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
۱۴- شرکت در برنامه های آموزشی- تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
۱۵- آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر
۱۶- نظارت بر رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل