انتخاب صفحه

رسالت بیمارستان

توسط | اکتبر 2, 2021

 

مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) تنها بیمارستان شهرستان اسدآباد می باشد. این بیمارستان بر اساس خرد جمعی مدیریت می شود و خدمات با کیفیت آن حاصل همفکری و تلاش مضاعف تمامی کارکنان است.پیام ما تسکین بیماری و رنج وکمک به مردم برای زندگی سالم تر است.

ماموریت اصلی ما این است که با استفاده از دانش و روش های جدید پزشکی و با هدف حفظ ايمني بيمار و بهبود مستمر كيفيت در زمینه تشخیص، درمان ، آموزش و پژوهش و تامین رضایتمندی گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات درمانی و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی زندگی سالم تر ، طولانی تر ، پربارتر و لذت بخش تر برای کلیه مراجعه کنندگان فراهم آوریم.