انتخاب صفحه

♻️ کمیته بهداشت محیط بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان برگزار شد.