انتخاب صفحه

🔰 فرهاد هادی کبیر به عنوان مدیر جدید بیمارستان حضرت قائم(عج) معارفه شد

🔹 از زحمات ۱۵ ماهه مجتبی مرادی آرامیان تجلیل گردید

♻️ جلسه تکریم و معارفه مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده برگزار شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه از زحمات مجتبی مرادی آرامیان تجلیل و فرهاد هادی کبیر به عنوان مدیر جدید بیمارستان معارفه گردید.

💠 در این جلسه مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر طهماسبی ریاست بیمارستان، مدیران؛ فوریت‌ها، دفتر پرستاری و واحدهای معاونت توسعه حضور داشتند.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد