انتخاب صفحه

این بیمارستان دارای واحدهای رادیولوژی،آزمایشگاه،ام آر آی،سی تی اسکن،داروخانه و سونوگرافی می باشد