انتخاب صفحه

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

 

۱ -حمایت و تسهیل انجام پژوهش های بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها

۲ -حمایت و تسهیل اجرای مطالعات (HSR (Research System Health در محیط بیمارستان

۳ -اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی اجرای پژوهش؛

۴ -نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان

۵ -به روز رسانی مستمر بخش فعالیت های پژوهشی در بیمارستان

۶ -تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی یبمارستان برای مراجع بالاتر

۷ -برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت تحقیقات بالینی بیمارستان؛

۸ -فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی–پژوهشی اعضای هیئت علمی, دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حوزه تحقیقات بالینی

۹ -برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید بیمارستان در حیطه تحقیقات بالینی؛

۱۰ -ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات پژوهشی آنها؛

۱۱ -هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه تحقیقات بالینی؛

۱۲ -تحویل گزارش طرح های در حال انجام در بیمارستان و نتایج آنها هر شش ماه یکبار به معاون آموزشی مرکز