انتخاب صفحه

معرفی دپارتمان آموزشی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

امکانات دپارتمان آموزشی مرکز آموزشی درمانی قائم

دپارتمان آموزشی مرکز آموزشی درمانی قائم در سال ۱۳۹۹ در طبقه اول بیمارستان ، انتهای سالن اداری ۲ راه اندازی و تجهیز
:گردید. این دپارتمان دارای قسمت های مختلف آموزشی- رفاهی و بالینی جهت استفاده اعضای هیئت علمی/مربیان و فراگیران به شرح ذیل می باشد

الف- فضای فیزیکی و تسهیلات آموزشی – رفاهی

ب-پرسنل و امکانات اداری

ج-بخش های بالینی

الف: فضای فیزیکی و تسهیلات آموزشی رفاهی

۹ -سه کلاس درس مجهز جهت استفاده دانشجویان کلاس C :طبقه دوم – واقع در بخش جراحی-اتاق رئیس بخش￾کلاس B :واقع در بخش داخلی-اتاق رئیس بخش￾کلاس A :واقع در طبقه اول انتهای سالن اداری ۲ -روبه روی اتاق اساتید هیئت علمی
۲ -سالن آمفی تاتر مجهز جهت برگزاری ژورنال کلاب ها و برنامه گزارش صبح گاهی۹ -دو اتاق مخصوص معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی که در آن امکانات میز و صندلی –سیستم کامپیوتری-خط تلفن- اینترنت
–کمد جهت نگه داشتن وسایل شخصی-کمد کتابخانه ای- مخزن آبسردکن اداری –تخته وایت برد ، ساعت، صندلی جهت مراجعه کنندگان و … موجود می باشد.
۴ -اتاق ریاست آموزشی بخش در همه بخش های بالینی
۵ -آبدارخانه جهت استفاده اعضای هیئت علمی با وسایل یخچال، ماکروفر، ظروف آشپزخانه-میز نهار خوری و صندلی-چای ساز جهت ساعت استراحت
۶ -سرویس بهداشتی واقع در دپارتمان آموزشی
۷ -رختکن دانشجویان دختر در سالن ادرای ۲ ،روبه روی اتاق بایگانی با قابلیت قفل درب ورودی از داخل و کمد قفل دار جهت نگهداری وسایل شخصی
۸ -رختکن دانشجویان پسر در قسمت زیر زمین ، انتهای سالن سمت راست- با سرویس بهداشتی جدا- کمد قفل دارجهت نگهداری وسایل شخصی
۱ -کتابخانه حاوی مخزن کتب دانشگاهی به روز شده با همراه سالن مطالعه مجزا و سایت کامپیوتری جهت دسترسی به اینترنت )دو عدد- یکی برای دانشجویان دختر و یکی برای دانشجویان پسر

ب- پرسنل و امکانات اداری

۹ -پرسنل دپارتمان آموزشی شامل معاون آموزشی ، کارشناس آموزش و پژوهش ، مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ، مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی و اعضای هیئت علمی بالینی است که ریاست آموزشی بخش های بالینی را به عهده دارند.

۲ -امکانات اداری از قبیل سیستم کامپیوتری،خط تلفن ، اینترنت، میز و صندلی ، پرینتر ، کمد کتابخانه ای ، صندلی انتظار ارباب رجوع، کمد جهت نگه داشتن وسایل شخصی – مخزن آبسردکن اداری –تخته وایت برد ، ساعت و … در اتاق معاون اموزشی و اعضای هیئت علمی موجود می باشد.

این بیمارستان دارای ۸۲۱ تخت مصوب می باشد و دارای بخش های بالینی اورژانس، ICU ،CCU ،
دیالیز، جراحی عمومی، بخش زنان، بخش زایمان و مامایی، اتاق عمل جنرال، بخش اطفال، بخش نوزادان،
بخش داخلی، بخش قلب و واحد های پارکلینکی شامل: آزمایشگاه، داروخانه، MRI ،scan CT ،
رادیولوژی و آندوسکوپی می باشد.