انتخاب صفحه

معرفی مسئول معاونت آموزشی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

نام : معصومه

نام خانوادگی: رستمی

سمت: سرپرست معاون آموزشی بیمارستان قائم عج

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد

ایمیل: Email: rostamimasomeh@ymail.com

شماره تماس:    ۰۸۱-۳۳۱۱۵۶۲۵ داخلی ۲۵۰

 

روزهای حضور:

  • شنبه، دوشنبه، چهارشنبه :

 صبح ها : حضور در دفتر معاونت آموزشی بیمارستان واقع در انتهای سالن اداری ۲

  • عصر ها : حضور در حضور در معاونت آموزشی واقع در ساختمان سابق بیمارستان امیر المومنین ع

 

  • روزهای یک شنبه، سه شنبه:

        صبح و عصر : حضور در معاونت آموزشی واقع در ساختمان سابق بیمارستان امیر المومنین ع