انتخاب صفحه

🔰 کمیته تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ کمیته تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان و با حضور اعضای کمیته تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، موارد ذیل در این کمیته مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت؛

۱- فراهم کردن شرایط جهت نصب دستگاه‌های گرافی دندانپزشکی

۲- پرداخت بدهی شرکت‌های مربوط به دستگاه‌های همو دیالیز

۳- خرید تجهیزات جهت راه اندازی فیزیوتراپی و کاردرمان

۴- نصب مسیر منیفولد گازهای طبی و قرار گرفتن در مدار

۵- تعیین تکلیف خرید ملزومات و تجهیزاتی که مشابه داخلی دارند اما کیفیت لازم را ندارند و یا به لحاظ کمیت پاسخگوی تمامی مراکز نیستند

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد