انتخاب صفحه

کتابخانه بیمارستان قائم

آخرین تاریخ بروزرسانی , ۱۲ دی ۱۴۰۰

شرح وظایف:

کتابخانه دانشکده بعنوان رکنی اصلی در این محیط آموزشی با شکل گیری دانشکده در سال۱۳۹۰پایه گذاری شد و از آن زمان تا بحال گسترش یافته است.از آنجائیکه کتابخانه در راستای رفع نیاز آموزشی پژوهشی دانشجویان و اساتید نقش بسزایی دارد لذا همیشه مورد توجه بوده و به آن و نیازهای مربوطش اهمیت داده شده است که بودجه صرف شده در جهت گسترس و غنی کردن منابع آن خود گواه این گفته می باشد.

 • ۱- مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه در حد امکان با توجه به شرایط موجود
 • ۲- ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان
 • ۳- گرد آوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در حوزه فعالیت های مجتمع
 • ۴- تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در مراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیت ها و استعدادها
 • ۵- پیگیری و به کار گیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع، امکانات، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
 • ۶- اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه
 • ۷- نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواست ها و لیست و فرم های مربوطه و ارائه آنها به ریاست مجتمع
 • ۸- فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه
 • ۹- ارائه اطلاعات و راهنمائیهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه
 • ۱۰- ارائه خدمات عضو گیری و ثبت نام اعضاء
 • ۱۱- هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر در هر ترم
 • ۱۲- نظارت بر کتاب ها جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها
 • ۱۳- انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی، کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع
 • ۱۴- نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی به ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز
 • ۱۵- نظارت بر امور سالنهای مطالعه
 • ۱۶- نظارت بر سازماندهی منابع اهدائی
 • ۱۷- نظارت بر امر جرائم و دیر کرد کتابهای کتابخانه
 • ۱۸- انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا
آقای جاهد محمودی

آقای جاهد محمودی

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: جاهد محمودی نصرآبادی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه

گزارش عملکرد

 

شماره تماس: ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۲

پست الکترونیکی: j.nipper2017@gmail.com

آدرس: اسدآباد، میدان دانشگاه .بیمارستان قائم

ساعت کاری : ۷:۳۰ تا ۱۴:۱۵