انتخاب صفحه

🔰 به ریاست مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان برگزار شد؛

جلسه بررسی میزان و علل کسورات

♻️ جلسه بررسی میزان و علل کسورات واحد اورژانس و تدوین فرآیندها و اقدامات اصلاحی جهت کاهش کسورات با حضور نمایندگان بیمه سلامت و تامین اجتماعی در بیمارستان حضرت قائم(عج)

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد